notatka

To zwykle krótki tekst o różnorodnej tematyce, może być to także krótka wiadomość, wzmianka. Charakteryzuje się dowolnością stylu i zwięzłym językiem, używaniem skrótów myślowych i wyrazowych zapisywanych od np. myślników, a także w różnych miejscach kartki. W zeszycie ucznia zazwyczaj dotyczy tematu lekcji, wykładu, rozmowy.

Skomentujesz?