nitzscheanizm

Nitzscheanizm to termin pochodzący od niemieckiego filozofa Fryderyka Nitzschego (1844-1900), który negował pesymizm życiowy i głosił kult życia w przeciwieństwie do modernistycznego dekadentyzmu. Dzielił ludzi na słabych i rasę panów (nadludzi) zdolnych do kreowania świata i działania poza obrębem wytyczonych praw. Ponadto wychwalał rolę zdrowia i tężyzny fizycznej.

Skomentujesz?