neoromantyzm

Nurt nawiązujący w Młodej Polsce do epoki romantyzmu i dowartościowujący go. Ponieważ epoka ta była ideowo zbieżna z poglądami modernistów, dlatego ceniono twórczość wielkich romantyków polskich, szczególnie J. Słowackiego.

Zobacz artykuł o epoce modernizmu na kochamjp.pl.

Skomentujesz?