motyw

Motyw (motywy) to często powtarzający się element kompozycji w dziełach literackich i muzycznych. Chodzi o temat poruszany przez artystów. Przykładem może być motyw zob.: przemiany wewnętrznej bohatera.


Przykłady

Zależnie od epoki literackiej popularność zdobywają różne motywy. Jest ich wiele a wśród nich np. motyw: nieszczęśliwej miłości, patriotyzmu, obrony ojczyzny, powstania narodowego, religii, śmierci, artysty, arystokracji, ciężkiej pracy, rycerza doskonałego, sprawiedliwego władcy, carpe diem, bohatera romantycznego, buntu, cierpienia, domu, dworku, dziecka, fatum – przeznaczenia, konfliktu pokoleń, marzycielstwa, matki, wojny i inne.

Celem pokazywania, powracania do konkretnego motywu jest ukazanie konkretnych problemów, jakie zauważa pisarz czy poeta. Zabiera w ten sposób głos w dyskusji na określony ważny społecznie temat.

Skomentujesz?