monolog wewnętrzny

Odtwarzanie w kształcie językowym uczuć, przeżyć bohatera utworu.

Skomentujesz?