monografia

To dzieła rozważające dorobek twórczy pisarza, naukowca, ale też dzieł literackich. Jest to rozprawa naukowa zajmująca się wielostronną analizą zagadnienia.

Skomentujesz?