Młoda Polska

Epoka literacka trwająca w latach 1890-1918. Następująca po pozytywizmie była w opozycji do realizmu. Wytworzyła wiele kierunków w sztuce i literaturze, min. symbolizm, ekspresjonizm czy impresjonizm. Inne nazwy epoki brały się z nazw kierunków, a ogólnie okres ten nazywano modernizmem.

Zobacz artykuł o Młodej Polsce na kochamjp.pl.

Skomentujesz?