mit

Mit to opowieść tłumacząca z pokolenia na pokolenie zasady funkcjonowania i porządku świata. Najpierw ustnie, potem pisemnie wyjaśniały pojęcia, zjawiska potrzebne do życia, np. pytania o powstanie świata i bogów, zasady działania zjawisk przyrody.

Mity z racji tematyki można podzielić na:

  • teogoniczne – dotyczące pochodzenia bogów olimpijskich
  • kosmogoniczne – przedstawiające powstanie kosmosu lub inaczej świata
  • genealogiczne – ukazujące rodzinę, drzewo genealogiczne jakiegoś rodu
  • antropogeniczne – zawierające informacje o pochodzeniu człowieka

Mity spełniały następujące funkcje:

  • informacyjne, czyli poznawcze
  • światopoglądowe, czyli wyjaśniające, jak należy postrzegać świat
  • sakralne, czyli związane z obrzędami religijnymi

Współcześnie mity to ubarwione historie tworzone przez jednostki lub społeczności w celu przedstawienia własnej wizji świata. Z reguły idą za tym konkretne zyski, np.: wzrost popularności celebryty, polityka, wyższe notowania marki firmy itp. Przykładem mitu polskiego, w który chętnie uwierzyła polska szlachta barokowa był sarmatyzm. Z kolei mitem współczesnym jest szerzenie przez pracowników korporacji facebook.com opinii typu: „nie ma cię na facebooku, to nie istniejesz„.

Skomentujesz?