międzywojnie

Epoka literacka. Trwała w okresie pomiędzy dwiema wojnami światowymi, w latach 1918-1939, kiedy Polska odzyskała a następnie utraciła wolność. Charakterystyczny podział na dwa dziesięciolecia. W pierwszym dominowała liryka, wiersze grup poetyckich głoszących zachwyt i radość z powodu odzyskania przez naród wolności. W drugim dziesięcioleciu rozwijała się proza, szczególnie powieść. Najważniejsze grupy poetyckie to Skamander, Awangarda Krakowska, Kwadryga i Żagary. Kierunki w literaturze to ekspresjonizm, katastrofizm i futuryzm.

Zobacz artykuł o międzywojniu na kochamjp.pl

Skomentujesz?