metafora

Przenośnia, przeniesienie znaczenia wyrazu lub wyrazów na inne znaczeniowo różne.

Skomentujesz?