ludowość

Ludowość (folklor) to zainteresowanie najstarszymi (często pradawnymi) składnikami kultury danego narodu, np. zwyczajami, obyczajami, obrzędami, wierzeniami, zabobonami, pieśniami, balladami, muzyką itd. Nurt ten rozpowszechnił się w drugiej połowie XIX wieku w romantyzmie i modernizmie wzmożonym zainteresowaniem, nawiązaniami do tradycji podań ludowych czy obyczajów, np. cykl „Dziadów” (starodawny obrządek pogański) Adama Mickiewicza czy później „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego (chłopomania).

 

Skomentujesz?