list

List to pisemna wiadomości do kogoś. Można rozróżnić list prywatny i oficjalny. Pierwszy rodzaj listu piszemy do osoby znanej, która także nas zna czy należy do rodziny. List oficjalny wysyłamy zwykle do urzędów, np. do Spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o wyjaśnienia.

1. Niezależnie od rodzaju list ma specyficzną budowę:

  • Miejsce i datę powstania
  • Nagłówek
  • Treść
  • Podpis

2. Niezależnie od adresata stosujemy wielką literę przy pisaniu zaimków osobowych: Ty, Ciebie, Tobie lub w listach oficjalnych formę grzecznościową Pan, Pani, Państwo.

3. List można pisać na komputerze, ale dobry obyczaj nakazuje, aby podpisywać je ręcznie.

 

list_oficjalny list_prywatny

 

Skomentujesz?