libretto

Treść, tekst napisany do przedstawienia muzycznego, np. opery.

Skomentujesz?