kuplet

Piosenka o charakterze satyrycznym zawierająca aluzje do aktualnego życia publicznego i politycznego. W warstwie muzycznej opiera się na znanej powszechnie melodii.

Skomentujesz?