kontrreformacja

Prąd umysłowy i ruch społeczny baroku. Rozpoczął się po soborze trydenckim (1545-1563), na którym Kościół opracował strategię walki z reformacją.

Zobacz artykuł o baroku na kochamjp.pl.

Skomentujesz?