konstruktywizm

Był kierunkiem w sztukach plastycznych międzywojnia. Opierał się na utylitaryzmie i funkcjonalnym przedstawianiu rzeczywistości.

Skomentujesz?