kolokwializm

Zwroty mowy potocznej umieszczone w dziele literackim lub w swobodnej wypowiedzi.

Skomentujesz?