kazanie

Wypowiedź o charakterze dydaktycznym związane z zasadami religii i wygłaszane podczas kościelnych nabożeństw. Najbardziej znane „Kazania” Piotra Skargi były wygłaszane w Sejmie RP i miały charakter także społeczny i polityczny.

Potocznie mówić kazania oznacza pouczać, uświadamiać, wyjaśniać. „Prawić kazania” – oznacza pouczać, a złośliwie – zanudzać kogoś mówieniem, powtarzaniem tego, co już jest znane, ale nie odniosło pożądanego skutku – np. wykłady o zachowaniu się w szkole bywają powtarzane przez nauczycieli wielokrotnie – bez rezultatu.

Skomentujesz?