kalokagatia

Pojęcie greckie „kalokagathia” oznacza połączenie dobra z pięknem. Pierwszym filozofem używającym go był Arystoteles. Miał na myśli życie szlachetne w cnocie, czyli pełne czynienia dobra. Cnota to zbiór pozytywnych cech człowieka. Współcześnie dobro i piękno reprezentują dwie różne kategorie: etykę i estetykę.

Skomentujesz?