jednoaktówka

Krótki utwór dramatyczny, sceniczny o zwartej i krótkiej kompozycji.

Skomentujesz?