irracjonalizm

Rodzaj postawy i działania pozbawionego elementu rozumowania, racjonalizmu  (z j. łac. ratio – rozum). Potocznie irracjonalny to nierealny, zaskakujący, nieracjonalny, intuicyjny, instynktowny, spontaniczny, wymyślony, pozbawiony podstaw logicznych i naukowych.

Skomentujesz?