intuicjonizm

😉
Intuicjonizm to prąd filozoficzny popularny w międzywojniu i współcześnie, a przyjmujący intuicję za podstawę poznania. Jego twórcą był Henri Bergson (1859-1941), który swoje tezy wyłożył w dziele „Wstęp do metafizyki, Intuicja filozoficzna.

Intuicja (z łac. intuitio – wejrzenie) – to proces myślowy polegający na wewnętrznym i podświadomym przebłysku myślowym, który podsuwa człowiekowi rozwiązanie jakiegoś problemu, wyjścia z konkretnej sytuacji.

„Intuicja podpowiedziała mi, abym…” – jest to jakieś nagłe objawienie, myśl, idea, wg której postępujemy, choć poddana procesowi racjonalnego myślenia nie wygląda na zasadną, nie wiadomo skąd się wzięła. „Moja kobieca intuicja mówi mi, że…” – to jakiś dodatkowy zmysł, którym często się kierujemy, ponieważ podświadomość podsuwa nam takie a nie inne rozwiązanie.

Skomentujesz?