intonacja

Z j. łac. krzyczeć – modulowanie głosem w taki sposób, aby niektóre części wypowiedzenia odróżniać od innych, nadając im wysokiego lub niskiego tonu. Widoczna i rozróżniana w zdaniach pytających i rozkazujących, związana z akcentowaniem niektórych wyrazów.

Skomentujesz?