inscenizacja

Przygotowanie dzieła dramatycznego do wystawienia go na scenie teatralnej. Chodzi o jednostkową, zależną od reżysera lub twórcy koncepcją wystawienia. Jedno dzieło może mieć wiele inscenizacji zależnie od poprzygotowanie dzieła dramatycznego do wystawienia go na scenie teatralnej. Chodzi o jednostkową, zależną od reżysera lub twórcy koncepcją wystawienia. Jedno dzieło może mieć wiele inscenizacji zależnie od pomysłów realizacyjnych.mysłów realizacyjnych.

Skomentujesz?