idealizm

Postawa lub pogląd filozoficzny uznający podział świata na materialny i duchowy. Zachowanie człowieka jest podporządkowane jakiejś  idei.

Skomentujesz?