hymn

🙂
Pieśń pochwalna o podniosłym stylu dotycząca ważnych wydarzeń, spraw, ludzi. Może mieć charakter patriotyczny, religijny, liryczny. Jako hymn narodowy pieśń taka ma symbolizować najważniejsze dla społeczeństwa wartości.

Skomentujesz?