humanizm

Z j. łac. humanitas – człowieczeństwo, ludzkość – prąd umysłowy renesansu, którego hasłem było powiedzenie Terencjusza „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie, nie jest mi obce”.

Zobacz artykuł o renesansie na kochamjp.pl.

Skomentujesz?