historyzm

Historyzm to postawa filozoficzna i metodologiczna, światopogląd analizujący świat poprzez pryzmat historii, czyli zjawisk zachodzących w przeszłości i mających wpływ na relacje społeczne i wydarzenia, które się odbyły i dzieją.

W epoce romantyzmu twórcy często odwoływali się do wydarzeń z odległej historii, aby tam szukać natchnienia, inspiracji do tworzenia swoich dzieł.

Skomentujesz?