hiperbola

Przesadnia, wyolbrzymienie, przesada.

Skomentujesz?