guślarz

Z j. ros. gęślarz  – poeta i wykonawca pieśni z akompaniamentem instrumentalnym. Gęśle były instrumentem muzycznym.

Skomentujesz?