grupa poetycka

Zespół poetów, pisarzy, którzy stawiają sobie podobne postulaty ideowo-artystyczne, działają wspólnie, często mają sformułowany program, skupiają się wokół jednego czasopisma.

Zobacz artykuł o międzywojennych grupach poetyckich na kochamjp.pl.

Skomentujesz?