eufemizm

Figura stylistyczna – zwrot lub wyraz używany w miejsce innego, aby złagodzić (ukryć) wrażenie obyczajowe, np.: „Odszedł od nas…” zamiast „Zginął tragicznie…”.

Skomentujesz?