esej

Szkic, praca literacko-naukowa, w której podaje się fakty naukowe, omawia różne stanowiska badawcze i hipotezy, cytaty, ale też własne przemyślenia, doświadczenia i polemiki. Cechuje się językiem naukowym i odpowiednimi zwrotami argumentacji. Forma eseju jest wykorzystywana podczas pisania wypracowań szkolnych, prezentacji maturalnych, prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich.

Skomentujesz?