epika

Jeden z trzech rodzajów literackich obok liryki i dramatu, który charakteryzuje się opowiadaniem jako główną formą podawczą przedstawiania przedmiotu lub wydarzeń. Gatunki epiki to między innymi powieść, opowiadanie, nowela.

Wyróżnikami epiki jest obecność narratora (opowiadacza), świata przedstawionego, fabuły (oraz układu przyczynowo-skutkowego zdarzeń). Zapisywana jest prozą (mowa niewierszowana, narracyjno-fabularna) z wyjątkami np. epopeja, powieść poetycka.

Gatunki epiki: nowela, opowiadanie, pamiętnik, powieść, reportaż, mit, kronika, legenda, bajka, satyra, baśń. Niektóre z wymienionych gatunków są synkretyczne, czyli łączą w sobie cechy epiki i liryki.

Jeden komentarz

Skomentujesz?