epifora

Powtarzający się wyraz lub grupa wyrazów na końcu wersu wiersza lub innego tekstu literackiego. Zob. anafora.

Skomentujesz?