ekspresja

Wyrażanie przeżycia, uzewnętrznianie go.

Skomentujesz?