dytyramb

Pieśń pochwalna na cześć kogoś o charakterze wzniosłym lub tragicznym.

Skomentujesz?