dramat

Jeden z trzech rodzajów literackich obok epiki i liryki, pisany w formie dialogu z przeznaczeniem do gry w teatrze. Zbudowany z aktów lub części i scen rozpisanych na role. Klasyczne odmiany dramatu to tragedia i komedia. Na stronie głównej zobacz inne gatunki dramatu oraz poda artykułem kliknij tag „dramat”.

Ale z wyrazem „dramat” jest związane pewne fatum prowadzące do nieporozumień.

Jak uniknąć blamażu…

Blamaż to inaczej kompromitacja lub ośmieszanie się. Jeśli podczas zajęć chcesz się ośmieszyć, to pytany/na o „dramat” użyjesz drugiego słownikowego wyjaśnienia oznaczającego – ciężkie przeżycia,  kłopoty i nieszczęścia nękające (prześladujące) bohaterów. Od razu przestrzegam, „nie idź tą drogą”.

Podczas rozmów o teorii literackiej dramat to rodzaj literacki i musisz to zapamiętać!

W pracach pisemnych używaj zamienników w rodzaju: „tragedia, nieszczęście, niepowodzenie, klęska, krach, kataklizm, katastrofa, trzęsienie ziemi, pasmo nieszczęść, bicz/dopust boży, kara niebios, zły los” (por. synonimy.pl). Ciekawe, jak w tej grupie synonimów znalazło się „trzęsienie ziemi”? Równie dobrze można byłoby tam wpisać „jesień średniowiecza”, bo często pojawia się w dialogach filmowych na określenie przykrości mających spotkać czarne charaktery (złych ludzi).

Dramat filmowy

Popularność wyrazu „dramat” ma z pewnością związek z rozwojem gatunków filmowych. Często pojawia się jako oznaczenie filmu poważnego, obyczajowego, psychologicznego. Jak się z pewnością domyślasz, „dramat” zamienił się miejscami w języku polskim z „tragedią”, która dawniej oznaczała utwór o tematyce poważnej w przeciwieństwie do komedii. Współcześnie pojęcia „tragedia” poza teatrem używamy niemal wyłącznie na określenie wypadków komunikacyjnych lub innych związanych ze śmiercią. Z kolei do zwykłych porażek życiowych i niepowodzeń stosuje się termin „dramat”. Spróbuj ułożyć kilka zdań z tym wyrazem a sam/a się przekonasz.


Czasami, wyjątkowo, dramat miesza się z komedią

 

Skomentujesz?