dekadentyzm

Z j. ang. decadence, fr. décadence – pojęcie określające światopogląd w końcowej fazie wieku XIX i początkach XX w. Polegał on na pesymizmie w odniesieniu do losu człowieka skazanego na choroby i cierpienia. Z powodu niemożliwości osiągnięcia szczęścia człowiek oddawał się nirwanie oraz używkom, ponieważ działanie nie przynosiło pożądanych efektów. Dekadenta to człowiek niewierzący w swoje szczęście, załamany i skupiony na dniu dzisiejszym, negujący wszelkie znane wartości.

Zobacz artykuł o modernizmie.

Skomentujesz?