decorum

Zasada stworzona przez Arystotelesa w poetyce antycznej: zgodności treści z formą. Każda wypowiedź artystyczna powinna mieć odpowiednią składnię, styl i inne cechy formalne – zależnie od tematu.

Skomentujesz?