dadaizm

Kierunek artystyczny z początków XX w. (1916-24), który polegał na swobodzie twórczej, odrzuceniu norm i konwenansów, skupiał się na improwizacji, naiwności, porzuceniu norm pisowni, dochodząc wręcz do absurdu w zakresie treści dzieł.

Skomentujesz?