cynicy

Filozofowie powtarzający za Antystenesem z Aten (V/IV w. p.n.e.), że istnieją tylko konkretne rzeczy, np. człowiek, a nie ma człowieczeństwa. Nie istnieją też idee, np.: dobro czy Bóg, ale są to tylko słowa, którymi ludzie oszukują sami siebie dla uzyskania konkretnych celów, na przykład dla manipulacji innymi ludźmi. Antystenes odrzucał wszelkie ludzkie dążenia do bogactw, kariery na rzecz skromnego życia w oparciu o prawa przyrody.

Współcześnie potocznie cynikiem określamy osobę ignorującą zasady etyczne. Cyniczny jest też uczeń, który lekceważy polecenia nauczyciela, a na koniec roku pragnie, aby ten postawił mu dobrą ocenę.  J. C. Oetes powiedział, że: Najgorszy rodzaj cynizmu to wiara w szczęście.

Skomentujesz?