cenzura

Sprawowanie kontroli nad rynkiem mediów, instytucjonalne, z reguły państwowe wyrażanie zgody bądź sprzeciwu na publikacje niezgodne z obowiązującymi standardami prawnymi. Inną rzeczą jest ocena owych standardów, które nierzadko bywają wynikiem działań politycznych, a więc mogą być pozbawione podstaw prawnych, a dotyczyć wybranej grupy posiadającej władzę.

Skomentujesz?