carmen, carmina

Nazwa znana w antyku a oznaczająca pieśń lub inny utwór liryczny. Potoczna nazwa poezji.

Skomentujesz?