bulla

Rozprawa napisana przez papieża. Dotyczy spraw ważnych dla życia kościoła, wierzących i ich religii.

Skomentujesz?