bibliografia

Dziedzina nauki zajmująca się zbieraniem i opisywaniem wiedzy o książkach, czasopismach i wszelkich innych wydawnictwach. To także termin oznaczający spis utworów wykorzystanych w danej pracy pisemnej.

Skomentujesz?