antypowieść

Powieść nowatorska, która kompozycyjnie i formalnie nie mieści się w znanych ramach czy normach.

Skomentujesz?