antonim

Wyraz(y) przeciwstawny(e), ich znaczenia są przeciwstawne.

Skomentujesz?