animizacja

Środek stylistyczny polegający na nadaniu przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, np.: martwe morze, pędzące chmury.

Skomentujesz?