anastrofa

Figura stylistyczna i retoryczna polegająca na zmianie szyku w zdaniu, powtórzenie go z przestawieniem wyrazów, np. „Wpadnijcie dzisiaj, wieczorem!” – „Dzisiaj wpadnijcie, wieczorem!”.

Skomentujesz?